Szkolenie teoretyczne jest pierwszym etapem w drodze do zdobycia licencji pilota turystycznego PPL(A), zawodowego CPL(A) oraz liniowego ATPL(A). W OSL ŻELAZNY6 realizujemy program przygotowujący do egzaminu końcowego w ULC oraz możliwość kontynuacji szkolenia praktycznego. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy 650 – stronicowy zbiór konspektów w języku polskim a także interaktywny zestaw pytań i odpowiedzi opracowany na bazie pytań Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Dysponujemy bogatą biblioteką pozycji szkoleniowych w języku angielskim (możliwość wypożyczenia lub zakupu) i dodatkowymi materiałami dydaktycznymi:, profesjonalnymi mapami lotniczymi, planszami, płytami DVD programami komputerowymi, etc.

 

Jako jedyna szkoła w Polsce w trakcie szkoleń do licencji PPL(A), OSL ŻELAZNY6 umożliwia uczniom udział w podstawowym kurs akrobacyjnym  (nauka manewrów: pętla, przewrót, spirala, korkociąg). Adepci lotnictwa odybywając loty szkoleniowe na samolotach akrobacyjnych mają szansę zdobycia bezcennego doświadczenia w sterowaniu maszyną podczas dużych przeciążeń. Możliwość sprawdzenie własnych reakcji i zachowanie w trudnych - kontrolowanych warunkach  może w przyszłości uratować zdrowie a nawet życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 

Prawo lotnicze i procedury ruchu lotniczego (18 godzin)

 

 Ogólna wiedza o samolocie (22 godziny) 
 

Osiągi i planowanie lotu (10 godzin) 
 

Człowiek - możliwości i ograniczenia (5 godzin) 
 

Meteorologia (20 godzin) 
 

Nawigacja (22 godziny) 
 

Procedury operacyjne (10 godzin) 
 

Zasady lotu (20 godzin) 
 

Łączność (6 godzin) 
 

Ogólne bezpieczeństwo lotów (3 godziny) 

                                            

 

Podsumowaniem szkolenia teoretycznego jest wewnętrzny egzamin końcowy. Uzyskanie pozytywnej oceny skutkuje otrzymaniem przez ucznia zaświadczenia o zaliczeniu kursu teoretycznego. Dokument uprawnia do rozpoczęcia praktycznej części kursu PPL(A) w OSL ŻELAZNY6 lub innym dowolnym ośrodku szkolenia lotniczego w Polsce. 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 

SZKOLENIE TEORETYCZNE PPL(A) 

Created with WebWave CMS by w4malinie, zdjęcia: Marcin Huta, Jacek Waszczuk