Szkolenie teoretyczne jest pierwszym etapem w drodze do zdobycia licencji pilota turystycznego PPL(A), zawodowego CPL(A) oraz liniowego ATPL(A).

W OSL Żelazny6 oferujemy Państwu program przygotowujący do egzaminu końcowego w ULC oraz możliwość kontynuacji szkolenia praktycznego. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy

650 – stronicowy zbiór konspektów w języku polskim a także interaktywny zestaw pytań i odpowiedzi opracowany na bazie pytań Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Dysponujemy bogatą biblioteką pozycji szkoleniowych w języku angielskim (możliwość wypożyczenia lub zakupu) i dodatkowymi materiałami dydaktycznymi:, profesjonalnymi mapami lotniczymi, planszami, płytami DVD programami komputerowymi, etc.

 

 

SZKOLENIA TEORETYCZNE W TRZECH WARIANTACH:

 

 • Grupowe (stacjonarne): kurs w pełnym wymiarze godzin
 •  
 • Grupowe (zaoczne): wykłady wprowadzające i seminaria + samokształcenie; zajęcia obywają się w weekendy
 •  
 • Indywidualne (zaoczne): wykłady wprowadzające + samokształcenie; nauka odbywa się według dat wybranych przez klienta oraz we wskazanym przez niego miejscu

 

 

          

PROGRAM SZKOLENIA TEORETYCZNEGO PPL(A) - 130H

 

 • Prawo lotnicze i procedury ruchu lotniczego (18 godzin)

 

 •  Ogólna wiedza o samolocie (22 godziny) 
   
 • Osiągi i planowanie lotu (10 godzin) 
   
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia (5 godzin) 
   
 • Meteorologia (20 godzin) 
   
 • Nawigacja (22 godziny) 
   
 • Procedury operacyjne (10 godzin) 
   
 • Zasady lotu (20 godzin) 
   
 • Łączność (6 godzin) 
   
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów (3 godziny) 

                                            

 

Podsumowaniem szkolenia teoretycznego jest wewnętrzny egzamin końcowy.

Uzyskanie pozytywnej oceny skutkuje otrzymaniem przez ucznia zaświadczenia o zaliczeniu kursu teoretycznego. Dokument uprawnia do rozpoczęcia praktycznej części kursu PPL(A) w dowolnym ośrodku szkolenia lotniczego w Polsce. 

SZKOLENIE TEORETYCZNE PPL(A) 

Created with WebWave CMS by w4malinie, zdjęcia: Marcin Huta, Jacek Waszczuk